Polski English

Maksymilian Ciężki

(24 listopada 1898 – 9 listopada 1951) Był współtwórcą szamotulskiego skautingu, dowódcą powstańczego oddziału, który wyzwalał między innymi jego rodzinne Szamotuły. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej (1920 r.), jako członek specjalnej grupy nasłuchowo-radiolokacyjnej. Doświadczenia kryptologa i radiowca sprawiły, że Ciężki wraz z innym Wielkopolaninem, inżynierem Antonim Palluthem, zostali desygnowani do komórki polskiego wywiadu zajmującej się dekryptażem niemieckich kodów i szyfrów. To właśnie Maksymilian Ciężki był głównym organizatorem zespołu składającego się ze znakomitych polskich matematyków, których wkład w zwycięstwo aliantów w czasie II Wojny Światowej dopiero dzisiaj jest doceniany. Świadczą o tym odsłaniane pomniki, drukowane publikacje, wygłaszane wykłady, konferencje prasowe oraz otwierane wystawy historyczne. Pułkownik Maksymilian Ciężki zmarł w ubóstwie 1951 roku w Wielkiej Brytanii.

Gustave
Bertrand

Maksymilian Ciężki

Alastair Denniston

Dillwyn Knox

Gwido Langer

Marian Rejewski

Jerzy Różycki

Arthur
Scherbius

Alan Turing

Henryk Zygalski