Polski English

Aktualności

Wielkie otwarcie wystawy o wielkopolskich kryptologach w Senacie RP!


Ponad sto osób wzięło udział w uroczystym otwarciu wystawy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo”, 17 października w przestrzeni Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Wystawa, której polska wersja językowa zaprezentowana została po raz pierwszy, dzięki współpracy Marka Woźniaka - Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego - Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w Izbie Wyższej Parlamentu, stała się ilustracją do podjętej 17 października br. przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej uchwały okolicznościowej w sprawie uczczenia pamięci polskich kryptologów Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego, Henryka Zygalskiego i ich wkładu w zwycięstwo nad faszyzmem.


Wystawę uroczyście otworzył Bogdan Borusewicz - Marszałek Senatu RP. Marka Woźniaka - Marszałka Województwa Wielkopolskiego reprezentował prof. dr hab Marek Ziółkowski -Senator RP. Podczas otwarcia wystawy głos zabrał także Minister Jan Stanisław Ciechanowski oraz Senator Jan Rulewski. Wśród Senatorów podejmujących uchwałę okolicznościową znalazła się m.in. Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego. Gośćmi uroczystości byli: Czesław Mroczek - Sekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej, Minister Jan Stanisław Ciechanowski - Kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rodziny Kryptologów, kombatanci, przedstawiciele Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Towarzystwa Matematycznego, a także przybyli z Województwa Wielkopolskiego, reprezentanci samorządów lokalnych i uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach, którzy na tę okazję przywieźli kopię maszyny szyfrującej Enigma.

Senatorowie przyjęli Uchwałę jednogłośnie.

Po otwarciu wystawy odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem Wicemarszałka Senatu Jana Wyrowińskiego, z udziałem Senatorów, Ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Rodzin Kryptologów, kombatantów oraz przedstawicieli świata nauki. Na spotkaniu tym, prócz uroczystego wręczenia Uchwały Okolicznościowej Senatu RP zebranym gościom, dyskutowano także nad przyszłością kwestii szerzenia prawdy o polskich kryptologach.

Przypomnijmy, wystawa, składająca się z 23 tablic tematycznych, ułożonych w formie intrygującego labiryntu, prezentuje historię sukcesu skromnych, nieznanych bohaterów, polskich kryptologów Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego, Henryka Zygalskiego, ich nauczycieli i współpracowników, których wiedza i matematyczny geniusz pozwoliły złamać jedną z najmocniej strzeżonych tajemnic III Rzeszy, przyczyniając się w ten sposób do uratowania wielu milionów istnień ludzkich.

Pierwotna, angielska wersja językowa wystawy „Enigma. Decipher Victory” prezentowana była min. w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej, a także w kilku muzeach we Francji, Belgii, Holandii, Włoszech. W lipcu tego roku stała się atrakcją Dnia Polskiego w Bletchley Park - miejsca, które w czasie II wojny światowej mieściło ośrodek National Codes Centre, pełniący rolę brytyjskiego supertajnego ośrodka dekryptażu. Tam odczytywano zaszyfrowane przez Niemców depesze. Jednakże podkreślmy, pierwszy raz niemieckie szyfry wojskowe, kodowane słynną maszyną Enigma, zostały złamane w Polsce.

Inicjatorem powstania wystawy był Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Wystawa obecna była w przestrzeni Senatu RP do 2 listopada br. Ekspozycja zbiegła się z 80. rocznicą złamania tajnego języka komunikacji wojsk niemieckich.

Uchwała Senatu