Polski English

Aktualności

Kurs Kryptologii


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza licealistów z całego województwa do udziału w niecodziennym przedsięwzięciu, jakim jest „Kurs Kryptologii". Wydarzenie zorganizowane zostanie 12 listopada 2011 roku w Collegium Iuridicum Novum Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Łyk historii
Historia złamania szyfrów Enigmy ma swój początek w kursie kryptologii, jaki w styczniu 1929 roku kapitan Maksymilian Ciężki zorganizował na Uniwersytecie Poznańskim.  W latach dwudziestych minionego wieku Niemcy porzucili dotychczasowe metody szyfrowania bazujące na zasadach lingwistycznych i zastosowali maszynę szyfrującą. Ciężki jako pierwszy dostrzegł, że atak na szyfr wymaga użycia metod matematycznych, toteż uczestnikami zorganizowanego w Poznaniu kursu zostali studenci matematyki. W trakcie kursu Ciężki wyłonił grupę najbardziej uzdolnionych studentów, wśród których znaleźli się  Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. Znaleźli oni pracę w założonej w Poznaniu filii Biura Szyfrów Wojska Polskiego.

Opis przedsięwzięcia
Minęło blisko 90 lat od rozpoczęcia historycznego kursu. W ramach projektu „Enigma. Odszyfruj Zwycięstwo" Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pragnie wskrzesić i przypomnieć współczesnym Wielkopolanom ten fragment z kart naszej historii. 12 listopada o godzinie 11.00 w auli Collegium Iuriducum Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (al. Niepodległości 53, naprzeciwko Hotelu Polonez) zorganizowany zostanie Kurs Kryptologii. Przedsięwzięcie jest kierowane do młodzieży licealnej z terenu całego województwa wielkopolskiego.

Prowadzący
Podobnie jak przed II Wojną Światową, tak i obecnie zajęcia poprowadzi kryptolog. Podejmie się tego wyzwania  dr Marek Grajek – kryptolog i historyk, autor książki historycznej 2008 roku „Enigma. Bliżej Prawdy".

Zgłoszenia drużyn
Każdy zespół powinien się składać z 5 uczniów i 1 opiekuna (nauczyciela).  Zgłoszenia można wysyłać do 7 listopada 2011 roku do godziny 12.00 na adres mailowy inter@umww.pl.  W zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły, wymyślony „tajny" kryptonim zespołu, imiona i nazwiska członków oraz opiekuna (z oznaczeniem „nauczyciel"), a także numerem i serią Dowodu Osobistego opiekuna. Organizator dopuszcza możliwość wystawienia więcej niż jednej drużyny z jednej szkoły.

Przebieg Kursu
Do godziny  11.00 rejestrowani będą uczestnicy zabawy, którzy do 7 listopada przysłali  mailem swoje zgłoszenia. W pierwszej części spotkania dr Marek Grajek przeprowadzi kurs kryptologii, prezentując historię kryptologii oraz podstawy pracy kryptologa . W drugiej części kursanci otrzymają koperty z zaszyfrowaną informacją, którą będą musieli rozszyfrować. Co 15 minut prowadzący będzie podawał nową wskazówkę ułatwiającą rozwiązanie zadania. Zwycięzcy wyłaniani będą w kolejności zgłaszania poprawnych rozwiązań zagadki.

Nagrody
Trzy pierwsze drużyny (decyduje kolejność zgłoszeń poprawnych rozwiązań)  otrzymają nagrody rzeczowe.
I Miejsce – Prawo udziału 3-osobowego zespołu w rozgrywce finałowej Międzynarodowej Gry Kryptologicznej „Codebreakers.eu" oraz gry logiczne.
II Miejsce – Gry logiczne
III Miejsce – Gry logiczne
Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymają dyplom ukończenia kursu kryptologii.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Punkt Informacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod numerem telefonu 61 854 17 99 / po 1  listopada 61 626 66 66.