Polski English

Marian Rejewski

(16 sierpnia 1905 – 13 lutego 1980) Czołowy polski kryptolog, który odegrał kluczową rolę w pierwszym ataku na szyfry Enigmy i w grudniu 1932 roku odniósł przełomowy sukces. W roku 1929 ukończył Uniwersytet Poznański na wydziale matematyczno-przyrodniczym. Uczestniczył w kursie krytpologicznym organizowanym dla studentów w Poznaniu przez Maksymiliana Ciężkiego i Gwido Langera. Do wybuchu II Wojny Światowej święcił sukcesy, regularnie łamiąc kolejne zabezpieczenia niemieckich szyfrów wojskowych. Po ewakuacji pracował w ośrodku Bruno pod Paryżem i później Cadix w nieokupowanej przez Niemców części Francji. Po zajęciu całej Francji przez wojska hitlerowskie, zbiegł przez Hiszpanię i Portugalię do Wielkiej Brytanii. Tutaj podjął pracę w Polskich Siłach Zbrojnych. Po zakończeniu wojny powrócił do Polski. Był szykanowany i inwigilowany przez władze komunistyczne. Dopiero w latach 70. minionego wieku, na skutek pojawiających się publikacji na Zachodzie, ujawnił swój wkład w złamanie szyfrów Enigmy.

Gustave
Bertrand

Maksymilian Ciężki

Alastair Denniston

Dillwyn Knox

Gwido Langer

Marian Rejewski

Jerzy Różycki

Arthur
Scherbius

Alan Turing

Henryk Zygalski