Polski English

Wystawa

Ekspozycja

Zorganizowana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego wystawa poświęcona jest osiągnięciom polskich matematyków w łamaniu szyfrów Enigmy. Przypomina tragiczną historię losów ludzi, którzy dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom przyczynili się do uratowania wielu milionów istnień ludzkich podczas II wojny światowej. Ekspozycja składa się z 23 tablic montowanych w kształcie labiryntu.

Specyfikacja techniczna (PDF)