Polski English

Aktualności

Tłumy gości zwiedziły wystawę w Bletchley Park!Ciesząca się ogromnym zainteresowaniem - wystawa „Enigma. Decpiher Victory” („Enigma. Odszyfrować zwycięstwo”) - stała się główną atrakcją Dnia Polskiego organizowanego 15 lipca br. przez National Codes Centre w Bletchley Park w Wielkiej Brytanii. Tegoroczne uroczystości dedykowane były 80.rocznicy złamania kodów Enigmy. Równo 80 lat temu polscy kryptolodzy (Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski) pod dowództwem ówczesnego kapitana Maksymiliana Ciężkiego złamali kody niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Z tej okazji wystawę w Bletchley Park uroczyście otworzył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Wojciech Jankowiak. Już pierwszego dnia ekspozycję zwiedziło blisko 1000 gości.


Położony 90 kilometrów na północ od Londynu, ośrodek National Codes Centre w Bletchley Park, podczas II wojny światowej pełnił rolę brytyjskiego supertajnego ośrodka dekryptażu, w którym odczytywano zaszyfrowane przez Niemców depesze. Pod koniec wojny pracowało tutaj około 10.000 osób. Jednakże pierwszy raz niemieckie szyfry wojskowe, kodowane słynną maszyną Enigma, zostały złamane w Polsce. Jeszcze w latach dwudziestych minionego wieku na Uniwersytecie Poznańskim profesor Zdzisław Krygowski we współpracy ze Sztabem Głównym Wojska Polskiego przygotował i przeprowadził kurs kryptologii. Wzięli w nim udział najzdolniejsi matematycy rekrutujący się z poznańskiej uczelni. Byli wśród nich Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski, którzy weszli w skład stworzonej w 1930 roku poznańskiej fili Biura Szyfrów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dzięki tej instytucji już w roku 1932 Marian Rejewski, przy współpracy ze swoimi wybitnymi kolegami, złamał pierwszą depeszę zaszyfrowaną przez Niemców Enigmą. Na krótko przed wybuchem II wojny światowej strona polska zdecydowała się podzielić swoją wiedzą z sojuszniczą Francją i Wielką Brytanią. Dzięki temu alianci mogli podczas wojny udoskonalać metody łamania szyfrów, a w konsekwencji rozpracowywać tajne plany wroga. Zdaniem historyków złamanie niemieckich szyfrów i przekazanie aliantom kompletnej wiedzy na temat technik dekryptażu było największym wkładem Polski w zwycięstwo aliantów nad nazistowskimi Niemcami podczas II Wojny Światowej.

Inauguracja wystawy w Bletchley Park wpisuje się w program Dni Polskich, jakie od kilkunastu lat odbywają się w połowie lipca na terenie tego słynnego dziś muzeum. Podczas obchodów zwiedzający ośrodek w Bletchley mogli zapoznać się z polską historią, kulturą i sztuką, a także mogli posmakować tradycyjnej polskiej kuchni. We współorganizowanym przez polskie środowiska polonijne przedsięwzięciu co roku bierze udział do kilku tysięcy osób.

W tym roku oprócz wernisażu wystawy „Enigma. Decpiher Victory”, zwiedzający mogli wysłuchać wykładu dr Marka Grajka pt. „Strażnicy kłamstw” (autora książki „Enigma. Bliżej prawdy”), Pana Franka Cartera pt.: „Pierwsze złamanie Enigmy, polski wkład”, obejrzeć film przygotowany przez telewizję WTK "Before Bletchley Park" a także zapoznać się z działaniem Enigmy oraz złożonej maszyny deszyfrującej tzw.” Bomby”.

Dodatkowym akcentem w ramach wspólnych wielkopolsko-brytyjskich inicjatyw przewidzianych podczas tegorocznego Dnia Polskiego w Bletchley Park, była możliwość nawiązania łączności pomiędzy klubami krótkofalowców z Polski i Wielkiej Brytanii. Właśnie 15 lipca 2012 r. w godzinach 8:30-14.00 z nadającej w Bletchley Park przenośnej radiostacji wysłany został sygnał radiowy, na który odpowiadali krótkofalowcy z całej Europy.

Wystawę „Enigma.Decipher Victory” będzie można zwiedzać w Bletchley Park do 9 września 2012 roku włącznie.

Film "Before Bletchley Park"