Polski English

Aktualności

Enigma – krok ku wolnej Europie (Londyn)


Podczas uroczystości związanych z obchodami 70. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Wojska Polskiego w Ambasadzie RP przy 47 Portland Place w Londynie zaprezentowana została wystawa „The Enigma – a step to free Europe”. Poświęcona niemieckiej maszynie szyfrującej Enigma oraz osobie Maksymiliana Ciężkiego – głównego organizatora zespołu polskich matematyków, którzy w 1932 roku jako pierwsi złamali kod Enigmy. W prezentacji wystawy wzięli udział akredytowani w Wielkiej Brytanii przedstawiciele placówek dyplomatycznych z całego świata oraz przedstawiciele Polonii. Wykład wprowadzający wygłosił Marek Grajek, autor m.in. książki „Enigma. Bliżej prawdy”.

Wystawa „The Enigma – a step to free Europe” składała się z kilkunastu tablic poświęconych życiu i działalności Maksymiliana Ciężkiego. Prezentacja została zorganizowana i sfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Nawiązywała ona do ubiegłorocznej inicjatywy Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, dzięki której do Polski z Anglii zostały sprowadzone prochy ppłk. Maksymiliana Ciężkiego. Tym samym Bohater wrócił do rodzinnej ziemi, a jego prochy zostały złożone na cmentarzu w Szamotułach.

Dotychczas wystawa „The Enigma – a step to free Europe” pokazywana była w Bletchley Park – mieście w pobliżu Londynu. Podczas II Wojny Światowej mieściła się tam siedziba tajnego brytyjskiego ośrodka kryptologicznego, w którym pracowano nad złamaniem kodu szyfrowego Enigmy. Obecnie w tym miejscu znajduje się muzeum upamiętniające jego działalność.