Polski English

Alastair Denniston

(1 grudnia 1881 – 1 stycznia 1961) Brytyjski kryptolog pracujący podczas I Wojny Światowej w słynnym "Room 40", zajmującym się łamaniem niemieckich szyfrów wojskowych. Przed I Wojną Światową studiował na Uniwersytecie w Bonn i Paryżu. Po zakończeniu wojny zreorganizował centralę brytyjskiego radiowywiadu GC&CS. Tuż przed rozpoczęciem II Wojny Światowej przewodniczył brytyjskiej delegacji, która przyjechała na konferencję w podwarszawskich Pyrach. Podczas spotkania polscy gospodarze ujawnili francuskim i brytyjskim kolegom tajemnice łamania szyfrów Enigmy. Po rozpoczęciu II Wojny Światowej wraz ze swoim zespołem Komandor przeniósł się do Bletchley Park. W roku 1942 odszedł z BP, a 3 lata później przeszedł na emeryturę.

Gustave
Bertrand

Maksymilian Ciężki

Alastair Denniston

Dillwyn Knox

Gwido Langer

Marian Rejewski

Jerzy Różycki

Arthur
Scherbius

Alan Turing

Henryk Zygalski