Triangles Triangles

Kontakt

Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego
Biuro Współpracy Międzynarodowej
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel.: 61 626 66 50
fax: 61 626 66 51
inter@umww.pl