KURS SZYFRÓW – materiały do zajęć wprowadzających w podstawowe zagadnienia kryptologii

Zdjęcie prezentujące Zamek Cesarski w Poznaniu natomiast w głębi za Zamkiem ukazany jest budynek dawnej intendentury, w którym mieściła się m.in. poznańska filia Biura Szyfrów Wojska Polskiego, gdzie podjęli pracę przyszli pogromcy Enigmy.

Historia pokonania Enigmy rozpoczęła się w Poznaniu. To tutaj odbył się Kurs Szyfrów dla studentów matematyki Uniwersytetu Poznańskiego, którego uczestnikami byli przy przyszli pogromcy Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. W nawiązaniu do tego wydarzenia proponujemy scenariusz zajęć, które w formie kursu z ćwiczeniami wprowadzą uczestników w podstawowe zagadnienia związane z utajnianiem informacji. Poniżej opis zajęć oraz niezbędne materiały w formie do druku:

Przedział wiekowy uczestników: 14-18 lat

Zakładany czas: 45 minut

Temat: Śladami pogromców Enigmy

1. Główne zagadnienia zajęć:

 • Historia złamania szyfru Enigma, jej wpływ na dzieje II wojny światowej i czasy współczesne,
 • Historia utajniania informacji,
 • Podstawowe zagadnienia kryptologiczne.

2. Cele zajęć

Cel ogólny

 • Zwiększenie wśród uczestników poziomu wiedzy na temat historii złamania kodu Enigmy ze szczególną rolą kursu szyfrów oraz popularyzacja kryptologii.

Cele szczegółowe:

 • zapoznanie uczestników z różnymi metodami utajniania informacji,
 • praktyczne zapoznanie uczestników z wybranymi metodami szyfrowania i łamania szyfrów,
 • zwiększenie świadomości wśród uczestników gry na temat roli kryptologii na przestrzeni wieków,
 • ukazanie przełomowej roli polskich kryptologów dla kryptoanalizy
 • podkreślenie znaczenia dorobku poznańskich matematyków dla trwania II wojny światowej;
 • wprowadzenie do współczesnej kryptologii uwzględniające czas od złamania Enigmy do chwili obecnej – ukazanie roli kryptologii w świecie współczesnym.

3. Metody:

 • rozmowa nauczająca;
 • praca w grupach;
 • konkurs;
 • prezentacja.

4. Środki dydaktyczne:

 • tablica interaktywna lub rzutnik multimedialny, zestaw komputerowy,
 • prezentacja,
 • karty do zadań szyfr Cezara (szyfrowanie, odszyfrowywanie i łamanie szyfru) oraz „Po co kryptologowi nożyczki”, nożyczki, materiały piśmienne

5. Przebieg lekcji (vide plik SCENARIUSZ.pdf)

6. Ewaluacja (vide plik SCENARIUSZ.pdf)

 

MATERIAŁY: