Spotkanie samorządów związanych z bohaterami sukcesu kryptologicznego

Nigdy dość starań, aby z wiedzą o historii świata docierać do odbiorców – mówił Marszałek Marek Woźniak podczas spotkania, którego inspiracją była 90. rocznica złamania szyfrów niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.

– Udało nam się stworzyć sztafetę wystaw „ENIGMA. Odszyfrować zwycięstwo”, którą – przy wsparciu i zaangażowaniu dyplomatów – zaprezentowaliśmy na dwóch kontynentach, w kilkunastu językach. To zbliżenie wiedzy o Enigmie do potencjalnych odbiorców. Wykonaliśmy pewną pracę, która ma charakter międzynarodowy, stanowiącą istotny wkład w propagowanie tej wiedzy i bardzo chcielibyśmy to dzieło kontynuować.

Marszałek podkreślił także, że Centrum Szyfrów Enigmy, które otwarte zostało w ubiegłym roku w Poznaniu, przy wsparciu finansowym środków unijnych, będących w dyspozycji Zarządu Województwa Wielkopolskiego, może być naszym stałym łącznikiem w propagowaniu i zjednoczeniu „Rodziny Enigmy”.

Fakt, że w ciągu roku odwiedziło tę placówkę 30 tys. osób, potwierdził obecny na spotkaniu Zastępca Prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski. – Centrum się rozwija i jest bardzo potrzebne. To nie jest klasyczne muzeum, ale bardzo nowoczesne,  edukacyjne, można się w nim wiele nauczyć, także poprzez zabawę. Łączymy siły w propagowaniu naszej historii, także na zewnątrz, poza granicami kraju.

90 lat, które upłynęły od złamania kodów niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma, było okazją do spotkania przedstawicieli samorządów, instytucji, uczelni oraz NGOsów z różnych stron Polski,  pasjonatów, których łączy temat złamania szyfru Enigmy przez polskich kryptologów i ich współpracowników. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Bydgoszczy, Cieszyna, Kraszewic, Poznania, Pobiedzisk, Gniezna, Szamotuł, Sosnowca, Warszawy i Wyszkowa. Jego celem było podsumowanie zrealizowanych w ciągu minionych 5 lat działań i inicjatyw podjętych przez miejscowości, z którymi związani byli Marian Rejewski, Jerzy Różycki, Henryk Zygalski, Maksymilian Ciężki, Antoni Palluth, Gwido Langer i wielu innych.

Przypomnijmy, że w 2017 roku odbyła się konferencja, zorganizowana przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, która skupiła ludzi związanych z Enigmą. Wówczas jej rezultatem było stworzenie strony internetowej, a jednym z jej działów był wirtualny Szlak Enigmy, który połączył wspomniane miejscowości.

Nie ulega wątpliwości, że zasoby i potencjały, którymi dysponujemy, są ogromne. Brakuje jednak strategii działań i koordynatora, zarządzającego siecią współpracy. Warto zauważyć, że ich końcowym odbiorcą wcale nie muszą być turyści, ale chociażby lokalne społeczności. Warto wykorzystać i poszerzyć pakiet działań i partnerów na takie sektory jak: kultura, edukacja, nauka, biznes, a nawet sport. To daje nowe możliwości. Ważne, aby dalszy rozwój współpracy w zakresie popularyzacji historii bohaterów sukcesu kryptologicznego, oparty był na wspólnej wizji i wypracowanych narzędziach kooperacji – podkreślali uczestnicy spotkania.